Graderingskrav

Belte Intervall Kata
10. kyu 3 mnd. (48 timer*) Taikyoku Soni Ichi og Ni
9. kyu 3 mnd. (48 timer) Taikyoku Sono San
8. kyu 3 mnd. (48 timer) Sokugi Taikyoku Sono Ichi, Ni og San
7. kyu 3 mnd. (48 timer) Pinan Sono Ichi, Sanchin No Kata
6. kyu 3 mnd. (48 timer) Pinan Sono Ni og San
5. kyu 3 mnd. (48 timer) Pinan Sono Yon
4. kyu 6 mnd. (96 timer) Pinan Sono Go, Taikyoku Ichi, Ni og San i Ura
3. kyu 6 mnd. (96 timer) Tsuki No Kata
2. kyu 6 mnd. (96 timer) Gek Sai Dai, Tensho
1. kyu 6 mnd. (96 timer) Gek Sai Sho, Yantsu
1. dan Minimum 1 år som 1.Kyu Pinan Sono Ichi - Go i Ura, Saifa
2. dan Minimum 2 år som 1.dan Seinchin, Seipai
3. dan Minimum 3 år som 2.dan Kanku, Garyu, Own Kata
4. dan Minimum 4 år som 3.dan Kunne kataene perfekt
5. dan Minimum 5 år som 4.dan
6. dan Minimum 6 år som 5.dan
7. dan Anbefales kun av medlemmer av KWF
* Min. 3 timer per uke

Fullstendig syllabus finnes i pdf-format på sidene til NKKO: Syllabus