torsdag 30. september 2010

Samling for Kautokeino karateklubbs oldgirls-lag

Oppmøtet på treningen i dag var omtrent på gjennomsnittet. To ungdommer og fem voksne damer. Skadeprosenten på treningen i dag var noe over gjennomsnittet. To friske ungdommer, og fem skadede damer. Innsatsen var allikevel upåklagelig, og alle hunklet seg gjennom treninga. Det vurderes nå om det bør opprettes egen handicapavdeling i klubben, for å dekke behovet for tilrettelagt trening.

onsdag 22. september 2010

Ingen trening torsdag 23.09

Det blir dessverre ingen trening torsdag 23.09.10.

Trening igjen neste uke:
Mandag kl. 18.00 - 19.00, barn
Tirsdag og torsdag kl. 18.00 - 19.30, voksne

lørdag 4. september 2010

Splittelser i den internasjonale kyokushin organisasjonen

De siste ukene har det foregått en følelsesladet meningsutveksling, eller snarere meningsinformasjon, på nettsidene til den europeiske kyokushin karate organisasjonen (EKKO). Flere nasjoner har meldt seg ut av den internasjonale kyokushin organisasjonen (IKO Honbu) grunnet, ifølge EKKOs nettsider, diktaturisk regime og ønske om å nedlegge EKKO.

International Karate Organization Kyokushinkaikan, IKO, ble stiftet i 1964 av Masutatsu Oyama. I 1968 ble Shihan Loek Hollander oppfordret av av Oyama til å stifte EKKO. Etter Oyamas død i 1994 var det ingen klar arvtager til å ta over ledelsen av IKO. Matsui ble presentert for rollen, og det var på det daværende tidspunkt ingen innsigelser på dette. Ikke lenge etter ønsket imidlertid en annen gruppe med japanske instruktører å overta ledelsen. Flere kjempet for at Matsui skulle sitte som leder inntil et demokratisk valg kunne foretas. Den andre japanske gruppen aksepterte ikke dette, og dannet derfor en ny organisasjon. Det er per i dag ikke gjennomført noe demokratisk valg av leder i IKO.

De siste årene har EKKO i stor grad blitt overkjørt av IKO. Graderingssertifikater har ikke blitt utstedt selv om de er betalt for, tillitsvalgte (Branch chiefs) har blitt skiftet uten konsultasjon med EKKOs styre, og nå nylig annonserte IKO at EKKO skulle avvikles og erstattes med et nytt "IKO Europe", uten å ha diskutert dette med EKKO.

Sentrale medlemmer i EKKO har tatt til motmæle mot IKO, noe som ikke har falt i god jord. Den 13. august meldte Shihan Hollander og Shihan Pinero seg ut av IKO i protest. IKO hevdet i etterkant at disse var ekskludert fra foreningen, men har måttet trekke det tilbake da dette ikke var tilfelle. Nederland, Østerrike, Tsjekkia, Polen, Sveits og Kroatia har nå meldt seg ut av IKO.

På grunn av de ovennevnte stridighetene har det blitt dannet en demokratisk og ikke-profitabel organisasjon, Kyokushin World Organization (KWO), og flere land har allerede meldt seg inn. Loek Hollander, Antonio Pinero, Andrzej Drewniak og Lars Høgquist er listet opp som kontaktpersoner i denne nye organisasjonen.

For ytterligere informasjon, se EKKOs nettsider: http://www.europeankyokushin.org

onsdag 1. september 2010

Treningstider

Trening på tirsdager og torsdager er kl. 18.00 - 19.30, i gymsalen på barneskolen.